جرثقیل برقی 2 کاره 8 تن

امتیاز 0 از 5

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,575,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,008,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,195,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,548,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
3,445,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,660,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,915,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,415,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
3,690,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
3,000,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
2,330,000 تومان

وینچ برقی 250 به 500 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
3,450,000 تومان

وینچ برقی 300 به 600 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
3,298,000 تومان

وینچ برقی 400 به 800 کیلوگرم ویتال

3,498,000 تومان

وینچ برقی 500 به 1000 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
4,900,000 تومان

وینچ برقی 600 به 1200 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
5,175,000 تومان

ریل زنجیری ۱ تن ویتال

امتیاز 0 از 5

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۲۰۰ کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
2,850,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
4,340,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۶۰۰ کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
5,500,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۱ تن ویتال

امتیاز 0 از 5
10,000,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۲ تن ویتال

16,200,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۳ تن ویتال

امتیاز 0 از 5
22,000,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۵ تن ویتال

45,000,000 تومان

زنجیر خشکه دوسر قلاب 10 تن

امتیاز 0 از 5

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم دایکو(Daiko)

امتیاز 0 از 5
2,245,000 تومان

وینچ برقی 300 به 600 کیلوگرم دایکو (Daiko)

امتیاز 0 از 5
3,045,000 تومان

وینچ برقی 400 به 800 کیلوگرم دایکو (Daiko)

امتیاز 0 از 5
3,238,000 تومان

وینچ برقی 500 به 1000 کیلوگرم دایکو (Daiko)

امتیاز 0 از 5
4,565,000 تومان

وینچ برقی 600 به 1200 کیلوگرم دایکو (Daiko)

امتیاز 0 از 5
5,085,000 تومان

سیم بکسل گالوانیزه هفت لا با مغزی فولادی

امتیاز 0 از 5

سیم بکسل هفت لا کنف

امتیاز 0 از 5

اسلینگ حمل بار سیم بکسلی گیس بافت

امتیاز 0 از 5

اسلینگ حمل بار سیم بکسلی پرس شده

امتیاز 0 از 5

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 1000

امتیاز 0 از 5
1,050,000 تومان

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 2000

امتیاز 0 از 5
1,300,000 تومان

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 1500

امتیاز 0 از 5
1,200,000 تومان

تسمه جغجغه

امتیاز 0 از 5

کارابین

امتیاز 0 از 5