جرثقیل برقی5تن 2 کاره ویتال

64,998,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگیVL5

2,520,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگیVL5

3,100,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگیVL5

3,548,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی VL5

4,490,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی VL5

7,198,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

2,690,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

3,568,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

4,650,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

7,499,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

4,748,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

3,698,000 تومان

وینچ برقی 250 به 500 کیلوگرم ویتال

5,158,000 تومان

وینچ برقی 300 به 600 کیلوگرم ویتال

5,330,000 تومان

وینچ برقی 400 به 800 کیلوگرم ویتال

5,648,000 تومان

وینچ برقی 500 به 1000 کیلوگرم ویتال

7,580,000 تومان

وینچ برقی 600 به 1200 کیلوگرم ویتال

7,890,000 تومان

ریل زنجیری ۱ تن ویتال

2,199,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) 300 کیلوگرم ویتال

5,950,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم ویتال

6,890,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۶۰۰ کیلوگرم ویتال

9,800,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۱ تن ویتال

14,498,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۲ تن ویتال

28,498,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۳ تن ویتال

34,698,000 تومان

لیفترمگنت(مغناطیسی) ۵ تن ویتال

67,988,000 تومان

زنجیر خشکه دوسر قلاب5تن سایز10 (6متری)

1,670,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم دایکو(Daiko)

3,791,000 تومان

وینچ برقی 300 به 600 کیلوگرم دایکو (Daiko)

5,260,000 تومان

وینچ برقی 400 به 800 کیلوگرم دایکو (Daiko)

5,630,000 تومان

وینچ برقی 500 به 1000 کیلوگرم دایکو (Daiko)

7,730,000 تومان

وینچ برقی 600 به 1200 کیلوگرم دایکو (Daiko)

7,970,000 تومان

سیم بکسل گالوانیزه هفت لا با مغزی فولادی

سیم بکسل هفت لا کنف

اسلینگ حمل بار سیم بکسلی پرس شده

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 1000

1,228,000 تومان

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 2000

1,428,000 تومان

پولیفت سیم بکسلی NGK مدل 1500

1,428,000 تومان

تسمه جغجغه2تن 10متری ترکیه

288,000 تومان

کارابین

قلاب و حلقه اسلینگ