مقالات

نکاتی برای استفاده از زنجیرهای مهار بار:

نکاتی برای استفاده از زنجیرهای مهار بار:

نکاتی برای استفاده از زنجیرهای مهار بار:

 

بست بکسل

• استفاده از زنجیرهای حمل بار در موارد زیر ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ی موارد زیر به هیچ عنوان نباید مصرف شود:
۱- حلقه هاي شكسته يا خورده شده.
۲- پريدگی، شيار، خراشيدگی يا فرسودگی در حلقه های زنجیر.
۳- گره خوردگی، پيچيدگی، خميدگی يا كشيدگی در طول زنجیر

 

شگل استیل

 

• زنجيرهای حمل بار را نبايد با سيم يا پيچ به بارگير وصل کرد زيرا با ظرفيت زنجير سازگار نيستند.

• شعاع انحنای گوشه ی بار بايد بزرگتر از ضخامت زنجير باشد، در غير اين صورت، ظرفيت بسـته بنـدی زنجير تا ۲۵ درصد كاهش مي يابد.
• از قلاب باید برای اتصال زنجيرها به بار و بارگير استفاده شود .قلاب ها بايد به زنجيرهـای مناسـب و اندازة خود متصل شوند.

• معمولا زنجيرهايی كه برای نگهداری و مهار بار استفاده مي شوند، هرگز برای بلند كردن يا تخليه بار نباید اسـتفاده شوند. اگر از زنجير براي بكسل كردن وسايل نقلیه سنگين استفاده شود، در صورت كشيدگی زنجير يا ايجاد هر مشكلی در آن، نبايد از آن استفاده نمود.

 

جرثقیل زنجیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *