جرثقیل برقی 2 کاره 8 تن

امتیاز 0 از 5

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,575,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,008,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,195,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,548,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
3,445,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,660,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
1,915,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
2,415,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

امتیاز 0 از 5
3,690,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
3,000,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

امتیاز 0 از 5
2,330,000 تومان